ติดต่อสมาคม

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เลขที่ 45/4 หมู่ที่ 7 ถนนนครสวรรค์ -พยุหะคีรี ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

เบอร์โทร 056-247228 แฟกซ์ 056-247229  E-mail: siblor_nw@hotmail.com

081-7079323 คุณเยาว์   ธุรการ ID-line: Samakorm_nw

089-8584609 คุณปุ๊ก  ธุรการ ID-line: 089-8584609

081-5335616 คุณแอ๋ม การเงิน

Website: http://www.ltathailand.org/