ติดต่อสมาคม

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เลขที่ 45/4 หมู่ที่ 7 ถนนนครสวรรค์ -พยุหะคีรี ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

เบอร์โทร 056-247228 แฟกซ์ 056-247229  E-mail: siblor_nw@hotmail.com

คุณเยาว์   ธุรการ เบอร์โทร 081-7079323 ID-line: 0817079323 , 089-8584609  ID-line: 089-8584609

คุณน้ำ การเงิน เบอร์โทร 081-5335616 ID Line: 0815335616

Website: http://www.ltathailand.org/