แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวชื่อ – ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เข้าแสดงความคิดเห็น

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

เรื่องของใบสั่งจราจรทางบกทวีคูณระวังถูกปรับ 5 เท่า ออกก […]

The International Truck Show 2020 และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

การจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกตามโครงการเสริมความรู้ สู่ถ […]

ชี้แจงน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะลักษณะลากจูงแบบ 4 เพลา และกึ่งพ่วง 2 เพลา เป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 18 และ ข้อ 19 (๔) ซึ่งเมื่อรวมกันน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสมาคม