รายชื่อบริษัท ที่มาร่วมออกบูธงานสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2562

บริษัท ดรีมเมคเกอร์ไทย – คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (ชาญทวี)
บริษัท บางกอกเจน จำกัด
บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท เฌอไทร์ 2018 จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ชมพร ไทร์
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิทยา อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด


ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวนครสวรรค์
บริษัท จักษุทรัพย์ เทเลอร์ แอนด์ ทรัค จำกัด
บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเซลอะไหล่ยนต์ (2002)
บริษัท ล้ง ชุมแสง กรุ๊ป จำกัด (LCS)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุวรรณ ซัพพลายส์
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพแคนวาส จำกัด
บริษัท วิทยายนตการ จำกัด
บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ เจ เอ็กซพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต จำกัด
บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด
Gegroco Industries (M) Sdn Bhd
บริษัท ทองไพศาล จำกัด
บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
บริษัท แกรนด์ไทร์ จำกัด
บริษัท วาฟา วีฮิเคิล จำกัด
บริษัท เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ แอนด์ เอเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
บริษัท หยีฟง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท กู๊ดไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด
บริษัท บี ซัพพอร์ทเตอร์ จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แซดเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ประวิทย์ ออโตพาร์ท อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จำกัด
บริษัท ยงหมิง ออโต้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โททาล ออยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรวมยนต์
บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด
ROMSAI RETREADING LTD.,PART
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคราการช่าง
WUTTITHAM ENGINEERING
WUTTITHAM COFFEE
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โชว์จุ่งลูกหมาก จำกัด
บริษัท โลจิสตี
ธนาคารเกียรตินาคิน
SME BANK